Obsah

Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metujízaměstnanost

Obec Žďár nad Metují získala z Operačního programu Zaměstnanost dotaci k podpoře zaměstnání osob.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují. Projekt byl zahájen k 1.7.2018, ukončen bude k 30.6.2021.

 

Finanční rámec projektu

Částka

(v Kč)

Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)

Celkové způsobilé náklady

1 698 750,00

-

Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

0,00

-

Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje

1 698 750,00

100 %

Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

84 937,50

5 %

Dotace

1 613 812,50

95 %

z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostřdků poskytnutých ze státního rozpoču na předfinancování výdajů

1 443 937,50

85 %

 

z toho státní rozpočt, tj. prostřdky ze státního rozpoču na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočových pravidel).

169 875,00

10 %

Rozdělení investičích a neinvestičích prostřdků v rámci maximální čstky dotace

1 613 812,50

95 %

 neinvestičí prostředky

1 613 812,50

-

 investičí prostředky

0,00

-

 

 

22.10.2018

Vakcinace psů proti vzteklině

V sobotu - 17.11.2018 - 10:05 - 10:10 hodin MVDr. Kulich bude v sobotu provádět na návsi povinnou vakcinaci psů proti vzteklině.

Detail Informace občanům

15.10.2018

Ubytování pod Ostašem

Obec Žďár nad Metují nabízí možnost ubytování - v 7 apartmánech, které disponují samostatnou kuchyňkou a sociálním zařízením. Cena ubytování: 390,-Kč/noc Více informací na www.podostasem.com

Detail Informace občanům

01.11.2018 - 30.11.2018

Listopad 2018 - přehled akcí

Přehled akcí ke stažení.

Město Police nad Metují Akce v okolí

13.10.2018 - 29.10.2018

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - 2.kolo

Detail Úřední deska

11.10.2018 - 08.11.2018

Filmové osmičky

Národní filmový archiv připomíná významné události pro historii československého státu, jejichž výročí připadají na rok 2018, zvláštním uvedením celovečerních snímků v rámci distribuční nabídky Filmové osmičky.

Město Police nad Metují Akce v okolí