Obsah

Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metujízaměstnanost

Obec Žďár nad Metují získala z Operačního programu Zaměstnanost dotaci k podpoře zaměstnání osob.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují. Projekt byl zahájen k 1.7.2018, ukončen bude k 30.6.2021.

 

Finanční rámec projektu

Částka

(v Kč)

Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)

Celkové způsobilé náklady

1 698 750,00

-

Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

0,00

-

Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje

1 698 750,00

100 %

Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

84 937,50

5 %

Dotace

1 613 812,50

95 %

z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostřdků poskytnutých ze státního rozpoču na předfinancování výdajů

1 443 937,50

85 %

 

z toho státní rozpočt, tj. prostřdky ze státního rozpoču na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočových pravidel).

169 875,00

10 %

Rozdělení investičích a neinvestičích prostřdků v rámci maximální čstky dotace

1 613 812,50

95 %

 neinvestičí prostředky

1 613 812,50

-

 investičí prostředky

0,00

-

 

 

23.03.2019

Pepíkovská zábava

Hasiči Teplice nad Metují zvou na Pepíkovskou zábavu, která se uskuteční tuto sobotu od 20:00 v Pensionu Metuje, vstupné je 150,- Kč a místenky jsou k dostání v infocentru.

Město Teplice nad Metují Akce v okolí

24.03.2019

Dětský karneval

Pozvánka na dětský karneval, který se uskuteční tuto neděli od 14:00 v pensionu Metuje. Čeká na vás bohatý program!

Město Teplice nad Metují Akce v okolí

19.03.2019 - 31.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Detail Úřední deska