Obsah

Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metujízaměstnanost

Obec Žďár nad Metují získala z Operačního programu Zaměstnanost dotaci k podpoře zaměstnání osob.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují. Projekt byl zahájen k 1.7.2018, ukončen bude k 30.6.2021.

 

Finanční rámec projektu

Částka

(v Kč)

Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)

Celkové způsobilé náklady

1 698 750,00

-

Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

0,00

-

Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje

1 698 750,00

100 %

Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

84 937,50

5 %

Dotace

1 613 812,50

95 %

z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostřdků poskytnutých ze státního rozpoču na předfinancování výdajů

1 443 937,50

85 %

 

z toho státní rozpočt, tj. prostřdky ze státního rozpoču na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočových pravidel).

169 875,00

10 %

Rozdělení investičích a neinvestičích prostřdků v rámci maximální čstky dotace

1 613 812,50

95 %

 neinvestičí prostředky

1 613 812,50

-

 investičí prostředky

0,00

-

 

 

28.07.2018 - 15.09.2018

Vycházky Polickem 2018

Cyklus terénních exkurzí s průvodcem.

Město Police nad Metují Akce v okolí

28.07.2018

Country bál

Taneční zábava ve stylu country

Město Teplice nad Metují Akce v okolí

12.07.2018

Provoz kanceláře v době letních prázdnin

Upozorňujeme občany, že v době letních prázdnin bude kancelář k dispozici pouze v úředních hodinách: Pondělí a středa od 8:00 - 11:00 a 13:00 -17:00 Mimo úřední hodiny není provoz kanceláře vždy zajištěn. Děkujeme za pochopení.

Detail Informace občanům

12.07.2018 - 28.07.2018

Záměr prodeje části pozemku parc.č.465/1

Detail Úřední deska