Obsah

Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metujízaměstnanost

Obec Žďár nad Metují získala z Operačního programu Zaměstnanost dotaci k podpoře zaměstnání osob.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují. Projekt byl zahájen k 1.7.2018, ukončen bude k 30.6.2021.

 

Finanční rámec projektu

Částka

(v Kč)

Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)

Celkové způsobilé náklady

1 698 750,00

-

Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

0,00

-

Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje

1 698 750,00

100 %

Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

84 937,50

5 %

Dotace

1 613 812,50

95 %

z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostřdků poskytnutých ze státního rozpoču na předfinancování výdajů

1 443 937,50

85 %

 

z toho státní rozpočt, tj. prostřdky ze státního rozpoču na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočových pravidel).

169 875,00

10 %

Rozdělení investičích a neinvestičích prostřdků v rámci maximální čstky dotace

1 613 812,50

95 %

 neinvestičí prostředky

1 613 812,50

-

 investičí prostředky

0,00

-

 

 

26.01.2019

Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Zveme Vás na divadelní hru Járy Cimrmana - v sobotu 26.1.2019 od 18:00 ve Žďáře nad Metují - sál hospůdky.

Detail Kalendář akcí

07.01.2019 - 22.02.2019

Český červený kříž - výstava

Pozvánka na výstavu k výročí založení a činnosti Českého červeného kříže, která probíhá od 7. 1. do 22. 2. v teplickém informačním centru.

Město Teplice nad Metují Akce v okolí

03.01.2019

Hasičský ples

SDH Žďár nad Metují Vás zve na Hasičský ples v sobotu 5.1.2019 od 20:00 hodin

Detail Aktuality

03.01.2019

Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Divadelní představení Vrchlabského divadelního spolku LIPANY se uskuteční v sobotu 26.1.2019 od 18:00 hodin ve Žďáře nad Metují - sál Žďárské hospůdky.

Detail Aktuality

02.01.2019

Nabídka pracovního místa či pronájem nebytových prostor - obec Velké Petrovice

Obec Velké Petrovice nabízí volné pracovní místo - prodavač/ka, nebo pronájem nebytových prostor - obchod potravin.

Detail Informace občanům