Obsah

Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metujízaměstnanost

Obec Žďár nad Metují získala z Operačního programu Zaměstnanost dotaci k podpoře zaměstnání osob.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují. Projekt byl zahájen k 1.7.2018, ukončen bude k 30.6.2021.

 

Finanční rámec projektu

Částka

(v Kč)

Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)

Celkové způsobilé náklady

1 698 750,00

-

Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

0,00

-

Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje

1 698 750,00

100 %

Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

84 937,50

5 %

Dotace

1 613 812,50

95 %

z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostřdků poskytnutých ze státního rozpoču na předfinancování výdajů

1 443 937,50

85 %

 

z toho státní rozpočt, tj. prostřdky ze státního rozpoču na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočových pravidel).

169 875,00

10 %

Rozdělení investičích a neinvestičích prostřdků v rámci maximální čstky dotace

1 613 812,50

95 %

 neinvestičí prostředky

1 613 812,50

-

 investičí prostředky

0,00

-

 

 

20.05.2019 - 30.06.2020

Závěrečný účet obce Žďár nad Metují rok 2018

Detail Úřední deska

17.05.2019

Soutěž o Žďárskou putovní proudnici 18.5.2019

SDH Žďár nad Metují pořádá v sobotu 18.5.2019 od 14:00 hodin soutěž v požárním útoku a soutěž. Koná se na louce pod hřištěm ! Těšíme se na soutěžící i diváky

Detail Aktuality

31.05.2019

Prodaná nevěsta v parku

Pozvánka na jedinečné venkovní představení divadla Úpice, které se uskuteční 31.5. 2019 v parku od 21:00.

Město Teplice nad Metují Akce v okolí

06.05.2019 - 22.05.2019

Oznámení o uložení písemnosti Dinka

Detail Úřední deska

01.05.2019 - 31.05.2019

Květen 2019 - přehled akcí

Plakát ke stažení.

Město Police nad Metují Akce v okolí