Obsah

Odpadové hospořáství obce Žďár nad Metují

 

Svozový plán obce na rok 2020 - svozovým dnem je pátek.

Jak správně třídit komunální odpad

Vyhláška č. 321/2014 Sb. řeší oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, papíru, plastů, skla a kovů a dále nebezpečných komunálních odpadů. V případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) jsou v současné době obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. V obci je k dispozici 9 kontejnerů (hnědé barvy), které jsou rozmístěny ve vytyčených lokalitách.  Místo, kam je možné tento odpad odkládat celoročně, bez ohledu na klimatické podmínky, je pak ve sběrném dvoře u nádraží ČD.

Od  ledna 2020 mají obce povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního kompostování.

Pro odkládání jedlých tuků a olejů budou v daných lokalitách instalovány plastové popelnice (červené barvy), do kterých bude možno odkládat tento odpad v uzavřených 2 l plastových lahvích. Dalším způsobem, jak takový odpad odevzdat, je odložení uzavřené nádoby (2l láhve) na víko popelnice se směsným komunálním odpadem. Ten pak bude svezen a tříděň přímo svozovou firmou při pravidelných svozech (viz. příkladné fotografie).

zdroj:Marius Pedersen a.s.

popelnicelahevčervená popelnice