Obsah

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním plánovacím dokumentem obce a představuje hlavní nástroj k řízení rozvoje obce v nadcházejících letech. Zastupiteli byl projedná a schválen  dne 5.2.2020 usn.č. 4/2020.

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují  2020-2025

Dokument byl realizován v rámci projektu:

"Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko" reg.č. CZ.03.4.74/0.0./0.0/16_058/0007403

eu