Obsah

Zpět

Návrh Závěrečného účtu obce Žďár nad Metují 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Žďár nad Metují NÁVRH

příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 31.12.2017

příloha č. 2 - Rozvaha obce Žďár nad Metují k 31.12.2017

příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát obce Žďár nad Metují k 31.12.2017

příloha č. 4 - Příloha obce Žďár nad Metují k 31.12.2017

příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žďár n.M za 2017 ze dne 18.4.2018

příloha č. 6 - Účetní závěrka Mateřské školy Žďár n. M. za rok 2017 k 31.08.2017,příloha

příloha č. 7 - Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Žďár nad Metují za rok 2017 k 31.12.2017

 

Vyvěšeno: 30. 4. 2018

Datum sejmutí: 18. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět