Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 04.12.2017 žádost Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové o stavební povolení na stavbu II/303 Bukovice - Pěkov“

Vyhláška

Vyvěšeno: 13. 2. 2018

Datum sejmutí: 1. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět