Navigace

Obsah

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května 2019

17.1.2019 počátek lhůty  pro podání žádosti o voličský průkaz u obecního nebo zastupitelského úřadu:

 

Žádost o voličský průkaz může volič podat (vzor žádosti je přiložen níže)

a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (bez správního poplatku),

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,

c) osobně.

Termíny:

 

Žádost o vydání voličského průkazu: VZOR

Podrobnější informace k volbám do Evropského parlamentu jsou dostupné na uvedeném odkaze http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 

Informace pro voliče jiných členských států EU

Nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států, kteří mají právo volit a nejsou vedeni v dodatku SZV, připadá na 40. den přede dnem voleb, tj. na neděli 14. dubna 2019. Obdobně na tento den připadá i nejzazší lhůta pro podání žádosti o přenesení údajů z dodatku SZV do seznamu voličů EP.

Vzhledem k tomu, že se jedná o lhůtu hmotněprávní, připadá konec této lhůty na neděli, nikoliv až na následující pracovní den. Z tohoto důvodu bude v neděli dne 14. dubna 2019 zajistila služba pověřeného pracovníka.

Kancelář úřadu bude pro tento účel k dispozici pro zájemce po telefonické domluvě na tel. č. 603 102 802 v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin.