Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením §173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") oznamuje: 

Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a

Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání aktualizace č. 1, 2, 3 a 4


Vyhláška (154.98 kB)

Vyvěšeno: 1. 4. 2021

Datum sejmutí: 17. 4. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět