Obsah

Nová výstavba


Obecní byty

Obec Žďár nad Metují dokončila v létě 2008 výstavbu obecních bytů v malých bytových domech na „novém sídlišti“ ve Žďáru nad Metují. Jde o 9 dvoupodlažních domů tj. 36 bytových jednotek. Výstavba byla financována st. dotací ve výši 19,8 mil Kč a úvěry, které přijala obec v celkové výši 11,95 mil Kč. Dotace byla poskytnuta Státním fondem rozvoje bydlení z Programu na podporu výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Na podzim 2007 bylo dokončeno 24 bytů, dalších 12 bytů bylo dostavěno v pololetí roku 2008. Byty v malých bytových domech mají dispozici 3+kk a obytnou plochu 59 m2.
 

Výstavba

 

 

 

 

 

 

 


Další obecní byty vznikly rekonstrukcí domu čp. 19 na návsi, který obec zakoupila v téměř dezolátním stavu. Navržena byla vestavba 7 bytových jednotek, ze kterých 3 vznikly v půdním prostoru domu, který nebyl dosud využíván, další 4 bytové jednotky v nižších patrech vznikly rekonstrukcí kancelářských a provozních prostor v domě. Také na tuto výstavbu obecních bytů byla poskytnuta státní dotace v celkové výši 3,85 mil Kč, které opět uvolnil Státní fond rozvoje bydlení z programu na podporu výstavby bytů pro příjmově vymezené osoby. Stavbu realizoval Broumstav s.r.o. Martínkovice v 1.pololetí 2005. Byty byly předány nájemníkům do užívání v srpnu 2005.
 

čp. 19 před a po rekonstrukci

 

 

 

 

 

 

 


V roce 2001 obec zakoupila z majetku Jednoty budovu bývalé prodejny na návsi ve Žďáru n.M. Svému účelu stavba nesloužila již více než 6 let a zůstávala nevyužita. Zastupitelstvo obce rozhodlo o její rekonstrukci a to: provést přístavbu na rovnou střechu se 4 byty (2×3+kk, 2× garsoniéra), dole v přízemí pak ponechat prodejní plochu a z části vybudovat další byt 3+ kk. Výstavba těchto 5-ti bytů byla zčásti financována státní dotací z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v celkové výši 1,8 mil Kč. Přístavba a nástavba budovy byla dokončena a kolaudována na konci roku 2003. Prodejnu potravin provozuje Kvíčerovská pekárna s.r.o.Police nad Metují. V nových bytech žije celkem 14 občanů.
 

Prodejna – bytový dům na návsi