Obsah

Volby do Zastupitelstev obcí 
23. a 24. září 2022

 

Voličem do voleb Zastupitelstva obce je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a má v naší obci trvalý pobyt, a také občané (starší 18 let) států EU, kteří mají v obci trvalý pobyt

Registračním úřadem pro naši obec je město Police nad Metují. Kandidátní listina musí být podána registračnímu úřadu nejpozději 19.7. do 16 hodin.

VZORY KANDIDÁTNÍCH LISTIN: 

 

VZOR PRO HLÁŠENÍ KANDIDÁTA (ke kandidátní listině připojí všichni kandidáti): 

 

VZOR PETICE (ke kandidátní listině připojuje Sdružení nezávislých kandidátů a Nezávislý kandidát): 

Zveřejňujeme informace o počtu členů ZO, a počtu kandidátů na listinách.

Počty členů zastupitelstva v obci Žďár nad Metují pro volební období 2022 -2026 ..... 9 členů

a počty kandidátů na kandidátní listině...... 9 kandidátů

Usnesení č. 18/2022
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje, aby zastupitelstvo pro volební období 2022 – 2026 mělo 9 členů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Počty podepsaných patentů na petici pro Sdružení nezávislých kandidátů a pro Nezávislé kandidáty: 

Potřebné počty podpisů voličů na peticích pro volební strany typu SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Podrobnější informace k volbám do Zastupitelstev obcí jsou dostupné na uvedeném odkaze https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx