Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
8. a 9. října 2021

31.12.2020 počátek lhůty  pro podání žádosti o voličský průkaz u obecního nebo zastupitelského úřadu:

 

Žádost o voličský průkaz může volič podat (vzor žádosti je přiložen níže)

a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (bez správního poplatku),

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,

c) osobně.

Termíny:

  • 29.8.2021 poslední den pro doručení žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (např. občan ČR dlouhodobě žijící v cizině)
  • 1.10.2021 poslední den pro zanesení voličů, kteří nemají pobyt ve správním obvodu, ale kteří jsou umístěni v jeho obvodu v nemocnici, sanatoriu, ústavu sociální péče, ve výkonu trestu apod.
  • 23.9.2021 počátek lhůty pro vydávání voličských průkazů (osobně, osobě s plnou mocí, doporučeně poštou)
  • 1.10.2021 poslední den pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz.
  • 6.10.2021 poslední den pro podání osobní žádosti o voličský průkaz, uzavření seznamu voličů.

 

Žádost o vydání voličského průkazu: VZOR 

Podrobnější informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou dostupné na uvedeném odkaze https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx