Obsah

Spolky


SDH Žďár nad Metují pořádá tradiční kulturně – společenské akce v obci: Ples hasičů, stavění máje, rockovou zábavu a především Posvícení.

TJ Sokol Žďár nad Metují – pořádá sportovní činnosti v obci a podílí se na tvorbě dalších programů především pro menší děti. Kontakt: Jiří Prouza, Žďár nad  Metují 204 nebo Zdeněk Lecnar, Žďár nad Metují 189

Honební společenstvo - pečuje o lesní zvěř i pozemky a spolupracuje při přípravě akcí v obci.

Žďárské ženy - spolek ochotných pomocnic při TJ Sokol Žďár nad Metují. Ženy jsou oporou při pořádání kulturně – společenských akcí v obci především Babského bálu a Pálení čarodějnic. Kontakt: Dáša Vacková, Jitka Pohnerová a další

Divadlo Osm tyčí - má kořeny a členy hereckého sboru ve Žďáru nad Metují, více informací na domovských www stránkách.: http://www.osmtyci.wz.cz/

Osm tyčí