Obsah

Sport


Sport 2019/2020

Sportovní kroužky na sále v prostorách budovy čp.60 na návsi

 

PONDĚLÍ 14:00 - 17:00 ZŠ - Školní klub
  17:00- 18:00 Tanečky pro děti od 5 -7 let 
  18:00 - 20:00 Badminton ženy
     
ÚTERÝ 15:45 -  17:45 Míčové hry -  Florbal
  18:00 - 19:00 Cvičení hasiči ženy
  19:00 - 22:00 Stolní tenis - muži
     
STŘEDA 18:00 - 19:00 Cvičení pro ženy - strečink, kalanetika 
  19:00 - 20:30 Badminton ženy
     
ČTVRTEK 14:00 - 15:30 ZŠ - sportovky 
  15:30 - 17:00 Tanečky dívky 
  17:00 - 18:00 Cvičení pro malé děti (2-4 roky)
  18:00 - 20:00 Badminton muži 
  20:00 - 21:30 Badminton - uzavřená skupina
     
PÁTEK 17:00 - 19:00 Mladí hasiči
     
NEDĚLE 18:00-19:00 Muži florbal

 

  • Rozvrh je platný od října 2019. Více informací o náplni kroužků získáte přímo na hodinách od trenérů nebo u TJ Sokol Žďár nad Metují, případně v kanceláři obecního úřadu.

 

  • V ostatní hodiny je možné sál pronajmout ke sportovním účetům jednotlivcům či kolektivům – info podá OÚ Žďár n.M., případně TJ Sokol Žďár nad Metují.


Informace a rezervace v kanceláři OÚ – tlf. č. 491541142obec@zdarnadmetuji.cz

 

Sport v obci Žďár nad Metují:

  • HŘIŠTĚ – víceúčelový areál u bytovek – hřiště s umělým povrchem v provozu od 1.7.2015
  • DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - s herními prvky pro děti ve věku 3-14 let.
  • HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY – Provozní řád: od září 2016je hřiště MŠ přístupné ve dnech provozu MŠ pouze odpoledne od 14 do 20 hod, ostatní dny soboty, neděle, svátky od 8 do 20 hod. Hřiště a herní prvky mohou využívat výhradně děti do 8 let věku a to v doprovodu svých rodičů. Hřiště je možno užívat na vlastní nebezpečí. Po ukončení pobytu na hřišti je povinností rodičů uvést hřiště do původního stavu: především přikrýt pískoviště, uklidit odpadky, odložit lavičky na původní místo apod.
     
  • SÁL – víceúčelový sál v budově čp. 60 na návsi slouží ke sportovním účelům, více informací obdržíte v kanceláři OÚ, tlf.č. 491 541 142.


Informace a rezervace v kanceláři OÚ – tlf. č. 491541142, obec@zdarnadmetuji.cz


Hřiště s umělým povrchem ve Žďáru nad Metují:

Provozní doba: denně  8 - 21:30 hod (pouze v letní sezóně) Mimo sezónu dle obsazenosti  a dle klimatických podmínek. Rezervace hřiště je možná na:  e-mail:ozurek@seznam.cz,  

Na hřišti, kurtu i v kabinách je především zakázáno: odhazování odpadků mimo určené nádoby, konzumování alkoholických nápojů a manipulace s ostrými předměty.

Provozní řád hřiště.

Provozovatel a vlastník hřiště: Obec Žďár nad Metují – tlf. č. 491541142obec@zdarnadmetuji.cz

Dětské hřiště

U víceúčelového hřiště vzniklo za podpody dotace Ministerstva pro místní rozvoj nové dětské hřiště s několika herními prvky. Herní prvky jsou určeny dětěm od 3 do 14 let.


Sportoviště:

1.Hřiště pro fotbal apod. – travnatá plocha

2.Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - hřiště pro míčové hry včetně tenisu, florbalu a další

3.Víceúčelový kulturní sál – k dispozici stoly pro stolní tenis, branky na floorbal

4.Kulturní sál je možné pronajmout pro pořádání plesů, přednášek, rodinných a soukromých akcí,  apod.