SVATOJÁNSKÝ JARMARK

MŽP - Opatření obecné povahy


Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Publikováno: 26.05.2016

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář - "Kotlíková dotace"

Zájemcům o "Kotlíkové dotace" nabízíme seminář k podávání žádostí - 20.6.2016 od 17:00 hoidn na sále Pellyho domů v Polici nad Metují.

Seminář

Představení knihy " Hlavňov - vesnice pod Hvězdou"

Srdečně Vás zveme na slavnostní představení knihy "Hlavňov - vesnice pod Hvězdou", které se koná ve čtvrtek 26.5.2016, od 18:00 hodin na sále Pellyho domů.

Bude následovat beseda s editorem a hlavním autorem Michalem Burešem.

pozvánka

Výstava obrázků dětí z MŠ a ZŠ

Pozvánka na výstavu obrázků od žáků MŠ a ZŠ DSO Policka, která se uskuteční ve dnech 1. 6. – 5. 6. 2016.

Slavnostní zahájení proběhne 31. 5. 2016 v 17:30 hod.

 

Pozvánka

 

Soutěž o Žďárskou putovní proudnici

SDH Žďár nad Metují pořádá soutěž o "Žďárskou putovní proudnici" v sobotu 21.5.2016 od 14:00 hodin na louce pod hřištěm.

Na závěr soutěže bude zařazena ukázka požárního útoku dětí z kroužku Mladých hasičů Žďár nad Metují (jejich první akce na veřejnosti :) )

Občerstvení zajištěno !

 

 

Uzavření knihovny ve Žďáru nad Metují

Upozorňujeme občany na UZAVŘENÍ místní knihovny v období od 27.6.2016 do 25.7.2016 (včetně).

 

 

Zápis do Mateřské školy Žďár nad Metují

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽĎÁR NAD METUJÍ 549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ ČP.146

VYHLAŠUJE

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017

12.5.2016- 23.5.2016

Vyzvednutí žádostí:

  • v mateřské škole ve čtvrtek  12.5.2016 od 15,15 hod. do 16,00 hodin.
  • v dalších dnech v odpoledních hodinách:  14,30 – 15,30 hodin.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru obec Žďár nad Metují RSS