Záměr o směně pozemků

Obec Žďár nad Metují zveřejňuje záměr směny pozemků.

Záměr

Vyvěšeno:26.9.2016

 

Uzavření kanceláře OÚ 27.9.2016

Kancelář obecního úřadu upozorňuje, že bude zítra 27.9. 2016 uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Průjezd autobusové dopravy Police -Teplice od 26.9.2016

Na základě informace ze SÚS budou od pondělí 26.9. vpuštěny autobusy z Teplic nad Metují  do Police nad Metují skrz uzavírku.

Od pondělí se tedy vrací jízdní řád do původní polohy. Jízdní řád  v příloze.

 

Veřejná vyhláška

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém obdoví (červenec 2014-září 2016).

Znění vyhlášky:

Vyvěšeno:19.9.2016

Obecně závazná vyhláška

Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují na svém zasední dne 12.9.2016 schválilo obecně závaznou vyhlášku:

 

č.2/2016 - o nočním klidu

Platnost vyhlášky od 1.10.2016

Vyvěšeno 14.9.2016

Volby do zastupitelstva kraje

Volby se uskuteční v pátek 7.10. 2016 od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu 8.10.2016 od 8,00 do 14,00 hodin ve volební místnosti (velký sál místního pohostinství - č.p.60) ve Žďáru nad Metují. Hlasovací lístky budou doručeny do poštovních schránek, případně budou k dispozici ve volební místnosti v době voleb.

 

 

 

Nohejbal na návsi a soutěž o nejlepší bramborák

Obec a SDH Žďár nad Metují připravují  posvícenský turnaj v nohejbale - na návsi. 15.10.2016 (zájemci o nohejbal se mohou hlásit v kanceláři OÚ)

Současně bude probíhat soutěž o nejlepší bramborák. ( více informací a případnou přihlášku předá Radka Dubišarová)

Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Drakiáda

TJ Sokol připravuje Drakiádu - v sobotu 8.října 2016.

Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru obec Žďár nad Metují RSS