Záměr prodeje pozemku

Obec Žďár nad Metují zveřejňuje záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 107/1 v obci a k.ú. Žďár nad Metují (u č.4. Ticháčkova statku)

Záměr bude projednán na veřejném zasedání ZO dne 12.9.2016.

Záměr

Vyvěšeno:24.8.2016

Svoz nebezpečného odpadu

Obec Žďár nad Metují vyhlašuje SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - ve sběrném dvoře, ve středu 7.9.2016, v době od 16:00 – 16:30 hodin

Vybíráme nebezpečné odpady a vyřazené elektrospotřebiče:

Uzavření knihovny ve Žďáru nad Metují

Upozorňujeme čtenáře na UZAVŘENÍ místní knihovny v pondělí 5.září 2016 z důvodu čerpání dovolené.

 

Upozornění pro občany

Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami, které mají za cíl vylákat z lidí peníze.

 Více informací zde​¨

Vyvěšeno: 23.8.2016

Rozloučení s prázdninami

TJ Sokol Žďár nad Metují zve děti i rodiče na ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI, které se koná v neděli 28.srpna 2016 od 14:00 hodin na hřišti.

Program i občerstvení je zajištěno.

Součástí programu bude ukázka  práce psovodů Policie ČR a skákací hrad !!!

Plakát

Informace občanům

Územní rozhodnutí a stavební povolení pro výstavbu septiků s pískovými filtry, nebo k domovním čistírnám odpadních vod v obci Žďár nad Metují

Obec Žďár nad Metují informuje své občany a majitele nemovitostí v obci o dalším vývoji ohledně likvidace odpadních vod vypouštěných do obecní kanalizace. Zastupitelé obce se shodují na tom, že obec chce být nápomocna při řešení tohoto, pro mnohé – nelehkého úkolu.

Farmářské slavnosti ve Vernéřovicích


Farmářská slavnost pořádaná Ministerstvem zemědělství,  se koná v sobotu 23. 7. 2016 na Ekofarmě Bošina (Vernéřovice 248, okr. Náchod).
Jedná se o nekomerční, veřejnou akci určenou pro širokou veřejnost a podporující lokální zemědělce a producenty kvalitních potravin. Vstup na akci je zdarma.
Cílem Farmářských slavností je přiblížit spoluobčanům venkov, představit místní zemědělce a podpořit prodej ze dvora od regionálních výrobců.
 

Dražební vyhláška


027 EX 00321/14-153
U S N E S E N Í

Stránky

Přihlásit se k odběru obec Žďár nad Metují RSS